Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Biuro Karier

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Oddział Fundacji Aktywizacja w Opolu rozpoczęła realizację projektu „Młodzi aktywni na rynku pracy” w ramach, którego posiada możliwość m.in. finansowania kosztów czesnych, opłacania egzaminów, kursów dla osób zainteresowanych udziałem.

Kto może wziąć udział w projekcie:

 • Osoby w wieku 15-29 lat;

 • Osoby zamieszkujące na terenie województwa opolskiego;

 • Osoby nieszkolące się, nieuczące się w trybie stacjonarnym (słuchacze studiów zaocznych, liceów dla dorosłych, szkół policealnych) oraz niepracujące;

 • mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.


Oferta projektu:

 • Praktyki zawodowe – 1 miesiąc, Uczestnik otrzymuje miesięczne stypendium wysokości 1196,88 zł netto;

 • Staże – do 5 miesięcy, Uczestnik otrzymuje miesięczne stypendium wysokości 1196,88 zł netto;

 • Certyfikowane szkolenia zawodowe – bezpłatne, tematyka szkolenia zależna od preferencji zawodowych Uczestnika;

 • Stworzenie Indywidualnego Planu Działania – planowanie działań umożliwiających zwiększenie poziomu samodzielności i aktywności społecznej;

 • Pośrednictwo pracy – pośrednik pracy wyszukuje oferty w zależności od zainteresowań zawodowych danego Uczestnika;

 • Możliwość bezpłatnego skorzystania z konsultacji z psychologiem, prawnikiem, doradcą zawodowym;

 • Warsztaty umiejętności zawodowych, tematyka: autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej, aktywne metody poszukiwania pracy, pisanie dokumentów aplikacyjnych, symulacja rozmów kwalifikacyjnych itp.


Uczestnik perojektu otrzymuje:

 • zwrot kosztów dojazdu na warsztaty, szkolenia, praktyki oraz staże;

 • dojazd specjalistyczny dla osób niemających możliwości poruszania się środkami komunikacji publicznej;

 • dostęp do materiałów edukacyjnych wydanych przez Fundację Aktywizacja;

 • materiały dydaktyczne;

 • poczęstunek podczas zajęć i warsztatów;

 • dostęp do bazy ofert pracy.


Jak zostać Uczestnikiem projektu „Młodzi aktywni na rynku pracy”?

 1. Należy wypełnij dokumenty rejestracyjne (dokumenty dostępne w siedzibie Fundacji lub do pobrania: Niezbędne dokumenty do pobrania);

 2. Z wypełnionymi dokumentami udać się do Fundacji Aktywizacja (oddział w Opolu);

 3. Doradca zawodowy przeprowadzi Indywidualny Plan Działania, podczas którego ustalone zostaną preferencje zawodowe odnośnie stażu, praktyk oraz szkolenia;

 4. Po wykonaniu powyższych czynności zostaje się Uczestnikiem Projektu – można rozpocząć poszukiwanie szkolenia, praktyk, stażu.


Kontakt:
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych,
Oddział Fundacji Aktywizacja w Opolu
ul. Ozimska 25, II piętro (budynek „Kaskada”)
45-057 Opole

Hanna Kurp 
Tel: +48 508 501 336, 77 542 19 02
E-mail: 

Bogna Mnich
Tel. +48 508 501 338, tel. 77 542 19 01
e-mail: 

plakat_mlodzi_aktwni.png

Projekt „Młodzi aktywni na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

logo - semestr.jpeg wolontariat-logo.jpeg ofert pr.jpeg
wolontariat-logo.jpeg logo - semestr.jpeg ofert pr.jpeg

przycisk PARP - kolor.jpeg

przycisk urząd pracy - kolor.jpeg

przycisk ankieta -kolor2.jpeg

przycisk kursy i szkolenia- kolor.jpeg

przycisk przewodnik - kolor.jpeg

przycisk OIPiP.jpeg

sdfdf